Loading...
  • Başlık 1
    Metin 1
  • Başlık 2
    Metin 2
  • Başlık 3
    Metin 3

Sağlamtaş Kasabası Resmi Web Sayfası   

Sağlamtaş Genel Tanıtımı için tıklayınız..
  


GELİŞ TARİHİ : RUMİ: 1293   (MİLADİ : 1887)

            Bugünkü Sağlamtaş Kasabası, tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 (Rumî 1293) Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan Türkiye’ye  göç eden atalarımız tarafından kurulmuş bir köydür. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Osmanlı egemenliğinden kurtulmak amacıyla Bulgarlar, Ruslardan yardım istemiş ve Ruslar da yardım amacıyla Bulgaristan’a girmiştir. Bulgar halk milisleri (Komitacı) ile işbirliği yapan Ruslar Türk yerleşim bölgelerini basarak halkı toplu kıyıma uğratmaya başlamış; mallarını da yağmalamıştır. Bu durum karşısında Türk ve Müslüman halk çareyi Türkiye’ye göç etmekte bulmuş ve büyük kafileler halinde aylar süren uzun yolculuktan sonra zulüm, açlık ve hastalık sefaletinden kurtulabilenler Türkiye’ye gelmişlerdir. 
       Bugünkü Sağlamtaş kasabasını  Dobromirka, Bukurovo ve Provadia Köyü ile Kırcaali, Varna… yöresinden gelen muhacirler oluşturmaktadır. 
Büyük kafileler halinde gelen insanlar, önce Trakya’nın değişik bölgelerine yerleştirilmiş; üç-beş yıl içinde de buralardan bugün yaşadıkları yerlere dağıtılmışlardır.
          Köyümüze gelenlerin çoğunluğu Bukurovo ve Dobromirka köylerindendir. Bu köylerin Bulgaristan’da yerleşimi Selvi, Tırnova ve Pazarcık şehirlerinin yolu üçgenindedir. Bu köyler Deliorman bölgesinde bulunan Selvi(Sevlievo) ilçesine bağlı ve Gabrovo iline kayıtlıdır.
   Selvi(Sevlievo) ilçesine bağlı Bukurovo Köyü halkının bir kısmı Balıkesir-Kurtdere Köyü’ne; bir kısmı Tekirdağ-Malkara’ya bağlı Sağlamtaş Kasabası ile Tekirdağ’a bağlı diğer bazı köy ve kasabalara yerleşmiştir. Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve ailesi köyümüze Bukurovo Kurtdere köyüne  muhacir olarak gelmiştir. Bukurovo Köyü  Dobromirka Köyü’nün kuzey-batısındadır ve Dobromirka’ya  çok yakındır.Adeta oranın mahallesi gibidir.(2 Km.kadar)
     Dobromirka Köyü ikinci Bulgar Çarlığı döneminde kurulmuş ve adını Çar Dobromir’den almıştır. Bu adla köy Osmanlının hakimiyetine girerken beşyüz yıl Osmanlı kayıtlarında ve şimdiki kayıtlarda hiç adını değiştirmeyen köy ünvanına sahiptir.
    Beşyüz yıl önce Türkler bu köye gelip yerleştiklerinde çok az (30-40 hane) Bulgar yaşarken, zamanla köyde Bulgar nüfus kalmamış ve bunlar başka yerlere göç etmiştir. Osmanlının Balkanları kaybetmesinden sonra köyde hiç Müslüman Türk kalmamıştır.
    Köyün şimdiki yerleşimi eski yerleşimin bir km daha aşağı batısına “Aşağı ve Yukarı Mahalle” olarak tekrar kurulmuştur. Eski köy bugün “Yurtluk” denilen bir harabedir ve eski yerleşim yerleri hâlâ belli olmaktadır. Bugün buraya bağ-bahçe yapılıp meyveler dikilmiştir.
   1877-1878 yıllarında Türkiye’ye göç eden  bu insanlar Tekirdağ’ın merkeze bağlı Kaşıkçı, Ferhadanlı, Kazandere, Hacıköy, Bıyıkali köyleri ile Karacakılavuz ve Banarlı beldelerini, Çerkezköy’e bağlı Veliköy ve Kızılpınar beldelerini, Çorlu’ya bağlı Velimeşe beldesini, Malkara’ya bağlı Sağlamtaş beldesini ve yaşadıkları komşu yerleşimler Provadia=Provada (Varna), Knezha=Kanaz (Pleven=Plevne) vb.yerlerden gelen ailelerle birlikte Balıkesir’in merkeze bağlı Kurtdere Köyü’nü oluşturmuşlardır. Bu köyler arasında, akrabalık ilişkileri halen devam etmektedir.
  Bugün Bulgaristan’ın Kırcaali, Razgrat, Silistre, Şumnu, Burgaz, Filibe(Plovdiv), Dobrik illerinde şu anda halkın %80’i Türklerden oluşmasına rağmen; Deliorman bölgesinde yer alan Tırnova, Selvi ve Pazarcık yöresinde yok denecek kadar az Türk yaşamaktadır.
  Selvi ilçesinin bugünkü nüfusu 30.000 civarındadır. Dobromirka Köyü’nün işlenebilir toprağı 24.500 dekar,toplam kayıtlı toprakları 35.000 dekardır. Köy büyük balkanın (ormanın) orta kısmına yerleşmiştir. Türkler buraya ilk defa yerleşirken susuzluk çektiklerinden köyün içine çok miktarda su kuyuları kazmışlardır. Bugün Dobromirka ve Bukurovo köylerinin kuzey batısında tarımsal sulama amaçlı büyük bir baraj bulunmaktadır. Köydeki çeşme, dağ ve dere adlarının bazıları hâlâ Türkçe’dir. Balıklıpınar, Uzunpınar, Karaçalıpınarı, Altındere, Uzunbayır, Yurtlukbayırı, Yalakçeşme, Karaçalı Çeşmesi, Kaynak, Deringöl, Haydaçayır, Haydaharmanı, Karadoyruk, Meşelik …gibi terimlerin bugün de kullanıldığı gözlenmektedir.
 
Gelinen Yöreler

Bukurovo Köyü, Dobromirka Köyü, Kanaz Köyü, Provada Köyü, Kırcaali, Varna, Tırnova...yöresi.  
Göç Edenler
 Balıkesir Kurtdere Köyü’ne Göç edenler:
Ali Ağalar (Çelik ve Baykurt soyadı taşıyanlar), Ahmet Ağalar (Günay, Öztürk ve Canbay soyadı taşıyanlar),Hıdır Ağalar (Aldemir, Kılıç ve Ecekurt soyadını taşıyanlar),Sarıtaş soyadını taşıyanlar(Sarıtaşların yakın akrabaları Tekirdağ/Çerkezköy'e bağlı Veliköy beldesi ile Malkara/Sağlamtaş beldesindedir.)
Köy Kurulduktan sonra;
  Cumhuriyet dönemi öncesinde zaman zaman işgallere uğramıştır.Yunanlılar,Bulgarlar köye gelip çeşitli işkencelerde ve insanlık dışı muamelelerde bulunmuşlarıdır.İnsanları diri diri toprağa gömmüşler,kesmişlerdir. Bu zamanlarda 14 vatandaşı zorlamalarla ipe bağlayıp derin çatak denilen yere götürüp kesmişlerdir.Kurt Mehmet adında biri sağ kalmış ve yoldan geçen at arabacıları tarafından üstündeki taşlar kaldırılarak kurtarılmıştır.Verdiği ifadesinde "Bana Tutturup Kestiler" demiştir.Bu şahıs 2 gün yaşadıktan sonra ölmüş ve köy halkı savaşta olduğu için köy kadınları tarafından gömülmüştür.
   1919-1922 tarihleri arasındaki kurtu luş mücadelesine katılan köy halkı geri döndüğü zaman, düşmanlar köyü terk ederek kaçmışlardır.Kurtuluş savaşı başarı ile sonuçlanıp bağımsızlığa kavuştuğumuzda, 16 Kasım 1922 yılında Bukruva köyü de düşmandan temizlenmiştir.Bu nedenle 1973 tarihinden itibaren her 16 Kasımda Sağlamtaş Kasabasında Kurtuluş Bayramı Törenleri düzenlenmektedir.
    Hicri 1300-Miladi 1 884 yılında şimdiki yerine Bukrova ismi ile kurulmuş ve hükümete kaydolmuştur. 1960 yılında ismi Sağlamtaş olarak değiştirilmiş 1972 yılında belediyelik olarak Sağlamtaş Kasabası olmuştur.


+90 1234567890
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol